IPSUS (International Journal of Political Science and Urban Studies), Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik yayınıdır. IPSUS, Siyasal Bilimler Dergisi adıyla 2013 yılında, siyasal bilimler alanında yapılan araştırma ve çalışmalara, bilimin evrensel kriter ve etik kurallarına bağlı olarak yer açan yeni bir kaynak olmak amacıyla yayın hayatına başladı. Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimler dergilerinden biri olmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren dergi, ULAKBİM Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı, ULRICH Global Serials Directory ve EBSCO alan endeksinde taranmaktadır.

IPSUS’un 2013’ten bu yana yayınlanan sayılarına bağlantıdan erişebilirsiniz.

Çalışma önerisi gönderecek yazarların dikkatine!

  1. International Journal of Political Science and Urban Studies (eski adıyla Siyasal Bilimler Dergisi), ulusal (TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı) ve uluslararası (EBSCO, ULRICH) alan endekslerinde taranmaktadır. 
  2. Makale başlığı ve yazar adının ardından en az 300 kelime olacak şekilde bir makale özeti bulunmalıdır. Bu özette, makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde amaç, yöntem, bulgular ve sonuçları anlatılmalıdır. Özet metninin hemen altında makaleye ilişkin anahtar kelimeler yer almalıdır.
  3. Makalenin yazıldığı dil dışında İngilizce, Fransızca veya Türkçe dilinde yazılmış makale özeti ve anahtar kelimeler eklenmelidir.
  4. İlk sayfanın sonuna, eğer dipnot bulunuyorsa birinci dipnotun öncesine, yazarın unvanı, kurumu ve kurumsal elektronik posta adresi (*) işaretinin ardına dipnot şeklinde yazılmalıdır.
  5. Makale uzunluğu asgari 7 500 kelime, tercihen 70 000 vuruş (boşluklar dâhil)- sayfa başına yaklaşık 3 450 karakter, 20 sayfa- civarında olmalıdır.
  6. Makaleler Microsoft Word formatında Times New Roman karakterinde, 1 satır aralıklı olarak ve kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.
  7. Temel şekil şartlarına uygun hale getirilmiş çalışmayı biri anonimleştirilmiş olmak üzere iki dosya halinde ipsus@marmara.edu.tr adresine gönderilmelidir.
  8. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları gerekmektedir. Hakemlerin geribildirimleri doğrultusunda yapılan değişiklikleri ayrıca metin içinde işaretlemeleri ve içerikle ilgili yapılan genel yorumlamalar için de kendi cevap ve değerlendirmelerini eklemeleri sürecin verimliği ve hızı için önemlidir.
  9. Çalışma şekil şartları ve referans formatı ile ilgili ayrıntılı bilgileri e-posta (ipsus@marmara.edu.tr)  yoluyla alabilirsiniz.

Elektronik ISSN: 2630-6263

Sahibi:

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Adına Prof. Dr. Nail YILMAZ

Baş Editör:

Prof. Dr. Nuray Bozbora

Yönetici Editör:

Doç. Dr. Zuhal Mert Uzuner

Editör Yardımcıları:

Arş. Gör. Nilay Ökten

Arş. Gör. Oğuz Dorken

Arş. Gör. Ferit Belder

Dr. Öğr. Üyesi Osman Savaşkan 


Yayın Kurulu:


Başeditör : Prof. Dr. Nuray Bozbora

Yönetici Editörler:

Doç. Dr. Zuhal Mert-Uzuner

Dr. Öğr. Üyesi Merve Özdemirkıran-Embel

Editör Yardımcıları:

Ar.Gör. Nilay Ökten

Ar.Gör. Ferit Belder

Ar.Gör. Oğuz Dorken

Dr.Öğr.Üyesi Osman Savaşkan

Dil Editörleri :

İngilizce -  Ayşecan Kartal (Galatasaray Üniversitesi)

Fransızca – Gülseren Şen (Galatasaray Üniversitesi)

Danışman Editörler :

Dr.Öğr.Üyesi İrem Aşkar Karakır (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Yankaya Pean (Aix- en-Provence Siyasal Çalışmalar Enstitüsü, CHERPA, Fransa)

Prof.Dr. Yeşim Yeşer Özer (İstanbul Üniversitesi)             

Dr.Öğr.Üyesi Erdem Mutlu (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Beken Saatçioğlu (MEF Üniversitesi, İstanbul)


Bilim Kurulu

 

Prof. Dr. Ahmet DEMİREL ( Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye )

Prof. Dr. Ayşegül SEVER ( Marmara Üniversitesi, Türkiye )

Prof. Dr. Birsen HEKİMOĞLU ( İstanbul Üniversitesi, Türkiye )

Prof. Dr. Christoph KNILL (Ludwig-Maximillans Üniversitesi / Almanya)   

Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Ernest WOLF-GAZO (Kahire Amerikan Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk SÖNMEZOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. James M. CONNELLY (Hull Üniversitesi / İngiltere)

Prof. Dr. Lubomir KOPECEK ( Masaryk Üniversitesi , Çek Cumhuriyeti )

Prof. Dr. Miro HACEK ( Ljubljana Üniversitesi, Slovenya )

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Saadet Gülden Ayman ( İstanbul Üniversitesi, Türkiye )

Prof. Dr. Yeşeren Eliçin (Galatasaray Üniversitesi, Türkiye )

Doç.Dr. Dimitris TSAROUHAS ( Bilkent Üniversitesi, Türkiye )

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem AKSU ÇAM (Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye )

Dr. Kâmil ZAJACZKOWSKI (Varşova Üniversitesi / Polonya)

Dr. Klevis KOLASİ ( Ankara Üniversitesi, Türkiye )

Öğr.Gör.Dr. Dragos C MATEESCU ( İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye )

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Anadoluhisarı Kampüsü, 34810, Beykoz, İstanbul

Telefon: (0216) 308 99 19

Faks    : (0216) 308 99 33

E-mail: siyasalbilimlerdergisi@marmara.edu.tr


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 15.04.2019 13:44:37 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM