Faculty of Political Science

Faculty of Political Science

Journal of Political Science

                                                              


                                                  Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi Yeni Sayısı İle Yayında.

Cilt 2, Sayı 1 (2014)

Makaleler

 

 • Siyasal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu
 • Siyasal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu
 • Bengi AKBULUT
 • K. Eylem ÖZKAYA LASSALLE
 • Ayfer GENÇ YILMAZ
 • Seval ÜNLÜ GÖK
 • Barış ERDOĞAN, Esra KÖTEN
 • Bulut GÜRPINAR
 • Elif TOPAL DEMİROĞLU
 • Siyasal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu

Cilt 1, Sayı 1 (2013) için tıklayınız.

Adı:

Siyaset Bilimi Dergisi

Siyaset Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Sahibi:

Siyaset Bilimi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi adına Prof Dr Recep Bozlağan (Fakülte Dekanı)

 

Yayın Kurulu

Prof Dr Recep BOZLAĞAN

Dr Günay GÖKSU ÖZDOĞAN

Prof Dr Ömer Faruk GENÇKAYA

Prof Dr Ahmet DEMİREL

Doç. Dr Nail YILMAZ

Doç. Dr Erbay ARIKBOĞA

Doç. Dr Nuray BOZBORA

Doç. Dr Yüksel TAŞKIN

 

Yayın Danışma Kurulu

Prof Dr Ahmet İnsel (Galatasaray Üniversitesi)

Prof Dr Ali Vahit TURHAN (Marmara Üniversitesi)

Prof Dr Asım KARAÖMERLİOĞLU (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof Dr Aydın UĞUR (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Prof Ayşegül Yaraman (Marmara Üniversitesi)

Prof Dr Bedri GENCER (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof Dr Bilal ERYILMAZ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof Dr Birsen ÖRS (İstanbul Üniversitesi)

Prof Dr Büşra ERSANLI (Marmara Üniversitesi)

Prof Dr Cemil OKTAY (Yeditepe Üniversitesi)

Prof Dr Coşkun ÇAKIR (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Prof Dr Christoph Knill (Konstanz Üniversitesi / Almanya)

Prof Dr Deniz VARDAR (Marmara Üniversitesi)

Prof Dr Ergun ÖZBUDUN (İstanbul Şehir Üniversitesi)  

Prof Dr Erhan BÜYÜKAKINCI (Galatasaray Üniversitesi)  

Prof Dr Faruk SÖNMEZOĞLU (İstanbul Üniversitesi)  

Prof Füsun ÜSTEL (Galatasaray Üniversitesi)  

Prof Dr Haluk ALKAN (Erciyes Üniversitesi)  

Prof Dr Hüseyin ÖZGÜR (Pamukkale Üniversitesi)  

Prof James M. CONNELLY (Hull Üniversitesi / İngiltere)  

Prof Dr Jean Marcou (Grenoble Üniversitesi)  

Prof Dr Mahmut Bali AYKAN (Marmara Üniversitesi)  

Prof Dr Mehmet KARAKAŞ (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof Dr Musa EKEN (Sakarya Üniversitesi)  

Prof Dr Nihal İncioğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi)  

Prof Dr Ruşen KELEŞ (Ankara Üniversitesi)

Dr Ted HOPF (Singapur Devlet Üniversitesi / Singapur)  

Prof Dr Veysel BOZKURT (İstanbul Üniversitesi)  

Prof Dr Yakup BULUT (Mustafa Kemal Üniversitesi)  

Doç. Dr Dominique MALIESKY (Rennes Siyasal Çalışmalar Enstitüsü / Fransa)  

Doç. Dr Semra CERİT (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr Yüksel DEMİRKAYA (Marmara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr İsmet AKÇA (Yıldız Teknik Üniversitesi)

 

Editor-in-Chief:

Doç. Dr Nail YILMAZ

 

 

Asistan Editörler:

Öğr. Gör. Dr Baran Alp UNCU

Öğr. Gör. Dr Murat DAOUDOV

Arş. Gör. Ümit YAZMACI

 

Print ISSN : 2147-6934

Elektronik ISSN : 2147-6926

Marmara Üniversitesi Yayın No : 805

 

İletişim bilgileri:

Adres : Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Anadolu Hisarı Kampüsü, 34810, Beykoz, İstanbul

Telefon : (0216) 308 22 26

Faks : (0216) 308 22 26/1205

E-posta: siyasalbilimlerdergisi@marmara.edu.tr

 

AMAÇ VE İÇERİK:

Siyaset Bilimi Dergisi Siyaset Bilimi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi resmi yayın organıdır. Dergi yılda iki kez, Mart ve Eylül aylarında yayınlanmaktadır. Gönderilen yazılar hakemli. Derginin temel amacı, yeni ve özgün araştırmaya dayalı bilimsel makaleler yayınlayarak siyaset bilimi literatürüne katkıda bulunmaktır. Bunu yaparken, sosyal bilim bilim adamları çalışmalarını ve fikirlerini paylaşmak olan uluslararası bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Buna göre, dergi Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanlarında çalışmaları yayınlayarak disiplinler arası bir yaklaşım kullanır.  

 

YAYIN İLKELERİ:

Değerlendirme ve Yayın Süreçleri:

 1. Gönderilen yazılar aynı anda teslim veya daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 2. Yazarlar editörler tarafından makalelerin bir e-posta teyit makbuz alacaksınız.
 3.  Yayın kurulu tarafından bir anonim gözden geçirdikten sonra, gönderilen her makale üç anonim yorumcular tarafından hakemli olacaktır.
 4. Yayın kurulu son kararı verir. Değerlendirme süreci editörleri tarafından alınan günlük makaleleri başlar ve yazarlar en geç 90 gün içinde kararlar hakkında bilgilendirilir.
 5. Makale reddedilirse, bu hakemler tarafından gözden ikinci turda tabi değildir.
 6. Bir yazar olarak gözden geçirmek ve yeniden göndermek için tavsiye edilirse, nihai kararın yayın yayın kurulu tarafından alınır. Revize edilmektedir Makaleler yaklaşık 30 gün içinde yeniden teslim edilmelidir.  
 7. Adı, soyadı, bağlı kurum ve yazar (lar) ın iletişim bilgileri (adres, telefon numaraları, faks, e-mail adresi) gönderilen yazıda dahil edilmelidir.
 8. Yayıncılık üzerine, on-line çıkışları dahil olmak üzere tüm hak, Marmara Üniversitesi aittir. Tüm telif hakları Marmara Üniversitesi'ne atanır.
 9. Ekleyen makaleleri bir Word belgesi olarak elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir siyasalbilimlerdergisi@marmara.edu.tr .

Makale Gönderme Adresi:

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyasal Bilimler Dergisi

Anadolu Hisarı Kampüsü, 34810-Beykoz/İstanbul

E-posta: siyasalbilimlerdergisi@marmara.edu.tr

Özet:

Her makale 300 kelime sayısı sınırları içinde soyut bir özetleme araştırma hedefleri, yöntem, bulgular ve çalışmanın sonuçlarını içermelidir. Anahtar kelimeler listesi özet aşağıdaki konulmalıdır.

Dil politikası:

Siyaset Bilimi Dergisi Türkçe, İngilizce ve Fransızca makaleler yayınlıyor.

 

 

YAZARLAR İÇİN TALİMATI:

Madde Stil:

Gönderilen yazılar 7.500 kelime (sayfa başına 3450 karakter yaklaşık 20 sayfa) maksimum olmalıdır. Makaleler, dipnotlar için metin ve 10 için 12 punto Times New Roman ayarlanmalıdır. Metin tek satır aralıklı ve haklı olmalıdır. Başlık koyu karakterler, 12 punto olması, ve merkezli olmalıdır.

Yazar (lar) 'bilgileri bir yıldız işareti (ilk dipnot önce eğer varsa) aşağıdaki dipnot olarak ilk sayfanın sonunda yer almalıdır.

Referanslar ve referans listesi:

Dipnotlar: Dipnotlar her sayfanın sonunda dahil edilmelidir.

Dipnotlar 10 punto ile tek satır aralıklı ve haklı bir metin olarak yazılmış yazılmalıdır.

Kaynaklar: Harvard Sistemi referanslar metin içinde yer parantez içinde yazar, yayın yılı ve sayfa numaraları adı sırayla yazılır uygun formülasyonlar başvuru için kullanılmalıdır.

Referans Listesi: atıf yazar soyadına göre alfabetik olarak belirtilen referansların tam listesi yazının sonunda sağlanmalıdır. Aynı yazar (lar) ın birden fazla çalışma çağırılır, onlar son işe erken gelen kronolojik sipariş edilmelidir. Başvurma,

: dergi makaleleri için yazar, yazar, yayın tarihi, makalenin adı, derginin adı, cilt numarası, sayı, sayfa numaraları adının ilk adı soyadı.

Düzenlenen kitap için : yazar, yazar, yayın tarihi, makale, editör ilk adı, editör soyadı, düzenlenen kitabın başlığı, yayın yeri, yayın adının adının ilk adı soyadı Şirket, sayfa numaraları.

kitaplar için: yazar, yazar, yayın tarihi, kitabın başlığı, yayın yeri, yayınevinin adı ilk adı soyadı.

Kitap adları ve dergi isimleri italik olarak yazılmalıdır. Bir atıf ilk birden fazla yazarı vardır ve tüm yazarların soyadları referans listesinde temin edilmelidir.

 

This page updated by Faculty of Political Science on 19.02.2018 16:27:54