Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Genel Bilgiler

Siyasal Bilgiler Fakültesi, üniversitemizde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ismiyle faaliyet gösteren fakültenin kapatılarak yerine kurulmuş olan üç yeni fakülteden birisidir.

Bulunduğu coğrafya itibarıyla dünyanın belki de en güzel yerlerinden birisi olma özelliğini taşıyan İstanbul Boğazı’ndaki Anadoluhisarı Kampüsü’nde faaliyet gösteren SBF, birçok bakımdan avantajlı bir konuma sahiptir. Nitelikli ihtisas kütüphanesi yanında yurt, spor altyapısı, rekreasyon alanları ve sosyal donatı alanları gibi çeşitli imkanları bünyesinde barındıran fakülte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özürlüler Müdürlüğü’nün desteğiyle 2012 yılı içerisinde uygulanmaya başlanan proje ile birlikte Türkiye’nin ilk ve tek “Engelsiz Kampüsü” ne sahip olacaktır.

Fakülte bünyesinde İngilizce eğitim yapan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Fransızca eğitim yapan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri oldukça köklü bölümler olup, yaklaşık 30 yıllık geçmişe sahiptirler. 2012 yılında, YÖK Genel Kurulunda kabul edilen kararla birlikte söz konusu bölümlerin Türkçe eğitim yapacak olanları da kurulmuş olup, bölüm sayısı dörde yükselmiştir. 2013 yılı YÖK Genel Kurul kararıyla Yerel Yönetimler Bölümü’nün de kurulması sonucunda bölüm sayısı beşe yükselen Fakültemizin kurumsallaşması hızlı bir şekilde sürmektedir.

   

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin 13 Profesör, 17 Doçent, 25 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi ve 16 adet de Araştırma Görevlisinden oluşan 74 akademik personelle yürütüldüğü fakültede, nitelikli mezunlar yetiştirilmektedir. İngilizce eğitim yapan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde 493; Fransızca eğitim yapan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 374, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde 134, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 140, Yerel Yönetimler Bölümü'nde ise 104  öğrenci bulunmaktadır. Bu sayıya ek olarak fakülte ile ilişkili olarak faaliyet gösteren 8 adet bilim dalında; 449’u yüksek lisans, 146’sı da doktora olmak üzere 592 lisansüstü öğrenci eğitim görmektedir. Söz konusu öğrencilerle birlikte toplam öğrenci sayısı 1.837’e ulaşmıştır.

Fakültemiz ile yakın işbirliği ve koordinasyon içinde faaliyet gösteren iki tane de araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Bunlar; Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir.

Yeni kurulmuş olmakla birlikte etkin bir çalışma içerisine giren fakültemizin yılda iki defa çıkardığı “Siyasal Bülteni” adında bir süreli yayını ile yine yılda iki defa yayınlanan akademik nitelikli “Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi” adı altında başka bir süreli yayını bulunmaktadır.

Erasmus Öğrenci Değişimi Programı çerçevesinde, her yıl yaklaşık olarak 60 giden; 55 tane de gelen öğrenci sayısı ile Marmara Üniversitesi’nin en fazla öğrenci değişimini gerçekleştiren Fakültemizde dört adet de öğrenci kulübü faaliyet göstermektedir.

 

Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 10.10.2017 14:57:20 tarihinde güncellenmiştir.