Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyasal Bilimler Dergisi

                                                              

 

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, “Siyasal Bilimler Dergisi” adı altında yılda iki kez, Mart ve Eylül aylarında yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Derginin temel amacı, özgün araştırmalara yer vererek siyasal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır. Sosyal bilimcilere çalışmalarını paylaştığı akademik bir platform sağlamayı hedefleyen dergi, bu doğrultuda Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler konularında yapılan çalışmalara yer vermektedir. Siyasal Bilimler Dergisi, ulusal (TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı) ve uluslararası (EBSCO, ULRICH) alan endekslerinde taranmaktadır. 

2017 - Eylül

2017 -  Özel Sayı

2017 – Mart

2016 – Eylül

2016 – Mart

2015 – Eylül

2015 – Mart

2014 – Eylül

2014 – Mart

2013 – Eylül


Çalışma önerisi gönderecek yazarların dikkatine!

Siyasal Bilimler Dergisi’nin Mart 2018 sayısı için son gönderim tarihi 8 Ocak 2018’dir. Tüm araştırmacıların orijinal çalışma önerilerini bekliyoruz.

1 - Siyasal Bilimler Dergisi, ulusal (TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı) ve uluslararası (EBSCO, ULRICH) alan endekslerinde taranmaktadır.


2 - Dergiye gönderilecek çalışmalar, Microsoft Word Programı kullanılarak normal düzende, Times New Roman karakterinde, 12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Çalışma 20-25 sayfa aralığında olmalı, toplam 25 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası verilmiş olmalıdır.


3 - Çalışmanın yazıldığı dilin özet ve başlığının yanı sıra Türkçe yazılmış özet ve başlık da bulunmalıdır. Özetler 350-450 kelime aralığında olmalı, 5 ila 7 kelimeden oluşan anahtar kelimeler kısmı da özetlerin altında verilmelidir.


4 - Çalışmaların kaynakça ve metin içi formatlarına uygun şekilde yazılmış olması gerekmektedir. Kaynakça formatı olarak APA (6. Edisyon) kullanılır. Metin içi referanslarda mümkün olduğunca sayfa numarası kullanılması önemlidir. Metin içi alıntı formatı (Yazar Soyadı Yayın yılı: Sayfa sayısı) şeklindedir.

 

5 - Temel şekil şartlarına uygun hale getirilmiş çalışmayı biri anonimleştirilmiş olmak üzere iki dosya halinde siyasalbilimlerdergisi@marmara.edu.tr adresine gönderilmelidir.

 

6 - Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları gerekmektedir. Hakemlerin geribildirimleri doğrultusunda yapılan değişiklikleri ayrıca metin içinde işaretlemeleri ve içerikle ilgili yapılan genel yorumlamalar için de kendi cevap ve değerlendirmelerini eklemeleri sürecin verimliği ve hızı için önemlidir.


7 - Çalışma şekil şartları ve referans formatı ile ilgili ayrıntılı bilgileri Yazar Rehberi sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi Künyesi


Basılı ISSN: 2147-6934

Elektronik ISSN: 2147-6926

Marmara Üniversitesi Yayın No: 805

Sahibi:

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Adına Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN (Dekan)

Editör:

Prof. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM

Editör Yardımcıları:

Arş. Gör. Muhammet Erdal OKUTAN

Arş. Gör. Koray KAPLICA

Arş. Gör. Alihan GÖK

Öğr. Gör. Murat DAOUDOV 

Yayın Kurulu:

Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN

Prof. Dr. Nail YILMAZ

Prof. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM

Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA

Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA

Doç. Dr. Aynur ATMACA-CAN

Doç. Dr. Erhan DOĞAN

Doç. Dr. Rüveyda KIZILBOĞA-ÖZARSLAN

Yrd. Doç. Dr. İmam Bakır KANLI

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet DEMİREL (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Vahit TURHAN (Beykent Üniversitesi)

Prof. Dr. Asım KARAÖMERLİOĞLU (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Aydın UĞUR (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşegül SEVER (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşegül YARAMAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Birsen ÖRS (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Büşra ERSANLI (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemil OKTAY (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Christoph KNILL (Ludwig-Maximillans Üniversitesi / Almanya)

Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Deniz VARDAR (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Ernest WOLF-GAZO (Kahire Amerikan Üniversitesi)

Prof. Dr. Erhan BÜYÜKAKINCI (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk SÖNMEZOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Füsun ÜSTEL (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Haluk ALKAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail CERİTLİ (Bartın Üniversitesi)

Prof. Dr. James M. CONNELLY (Hull Üniversitesi / İngiltere)

Prof. Dr. Jean MARCOU (Grenoble Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ (İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa EKEN (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Nuray BOZBORA (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer ÇAHA (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer DEMİR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ted HOPF (Singapur Devlet Üniversitesi / Singapur)

Prof. Dr. Veysel BOZKURT (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Yakup BULUT (Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Yüksel DEMİRKAYA (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Dominique MALIESKY (Rennes Siyasal Çalışmalar Enstitüsü / Fransa)

Doç. Dr. Erbay ARIKBOĞA (Marmara Üniversitesi)

Dr. Kâmil ZAJACZKOWSKI (Varşova Üniversitesi / Polonya)


İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Anadoluhisarı Kampüsü, 34810, Beykoz, İstanbul

Telefon: (0216) 308 99 19

Faks    : (0216) 308 99 33

E-mail: siyasalbilimlerdergisi@marmara.edu.tr

Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 19.02.2018 16:27:54 tarihinde güncellenmiştir.