Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

2018 YILINA AİT AKADEMİK YAYINLAR

 

TÜRKÇE PROGRAM (%30 İngilizce)

Kitaplar

Bayram, A. K., & Okutan, M. E. (2019). Siyasî Düşünce Tarihi: Platon’dan Pinker’a. İstanbul: Adres Yayınları.

Demirkaya, Y. (2018). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Kamu Yönetiminde Değişimi. İstanbul: Hiper Yayın.

Kanlı, İ. B. (2018). Güncel Kent Sorunları Üzerine Seçme Yazılar. İstanbul: Ekin.

Koç, M. (2018). İş Hukukunda İdari Para Cezaları. İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları.

 

Kitap Bölümleri

Aykaç, M., Gümüş, İ, & Koç, M. (2018). İslam Toplumunda Sosyal Refah: Aktörler ve Politikalar. In İ Eroğlu S. Kekevi & Y. Temür (Eds.), İslami Düşünce Ekseninde İktisadi Mali Politik Meseleler. Ekin.

Bayram, A. K. (2018). Re-reading the Relation Between Islam and Democracy in a Critical Way: The Hermeneutical Alternative. In A. Salman & M. Adıl (Eds.), Democratic Transitions in the Muslim World. MPH.

Demirkaya, Y. (2018). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Kamu Yönetimi’nde Yeni Aktörler. In Y. Demirkaya (Ed.), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Kamu Yönetiminde Değişim. Hiper Yayın.

Eryiğit, B., Kanlı, İ. B., & İnce, N. (2018). In Turkey, Planning of Social Policy Social Service and Social Aid in Central-Local Dilemma. In A. İnce & i Akyüz (Eds.), Disadvantageousness, Social Work and Religion. Cambridge Scholars Publishing.

İnce, N. (2018). Hukuki Olay Hukuki Fiil Hukuki İşlem. In H. Eryıldız (Ed.), Hukukun Temel Kaynakları. Atatürk Üniversitesi Yayınları.

İnce, N. (2018). Uluslararası Metin ve Bildirilerde Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü. In A. Al & M. Balcı (Eds.), Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar 2. Savaş.

İnce, N. (2018). Hâkim Tarafından Evlilik Sözleşmelerinin İçeriksel Denetimi. In L. Aydemir (Ed.), İnsan Bilimleri Araştırmaları. Dora Yayınevi.

Kanlı, İ. B., & Kaplan, B. (2018). Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Resmî Belgeler Üzerinden Türkiye’nin Çevre Politikasının Analizi. In A. Al & M. Balcı (Eds.), Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar 2. Savaş.

Kanlı, İ. B., & Kaplan, B. (2018). Türkiye’de Nükleer Enerji Yatırımlarındaki Ekonomi-Ekoloji Paradoksuna Analitik Bir Bakış. In İ. B. Kanlı (Ed.), Güncel Kent Sorunları Üzerine Seçme Yazılar. Ekin.

Kanlı, İ. B., & Kaplan, B. (2018). The Strategic Importance of Environmental Security in Achieving Sustainable Urban Safety/Şehirlerin Güvenliğinin Sürdürülebilir Kılınmasında Çevresel Güvenliğin Stratejik Önemi. In S. Akar & D. Şenbel (Eds.), Current Deb

Kanlı, İ.B. (2018). Can Co-Operatives Play a Strategic Role in Achieving Sustainable Development in a Social Cell? In B. Yenihan, D. Sarıipek, & G. Cerev (Eds.), A Critical Review of Social Sciences: Theory and Practice. Frontpage.

Keskin, B., & Koç, M. (2018). Suudi Arabistan Krallığı’nda Sosyal Politika Uygulamaları. In M. Evsile, İ Serbestoğlu, & T. Öcan (Eds.), Current Academic Studies in Social Sciences. Gece Kitaplığı.

Koç, M., Aslan, S., & Koçal, A. (2018). Bir Erken Kamu Bütçesi Deneyi Olarak Beyt’ül Mal: İslam Ekonomisi Bağlamında Medine Devleti’nde Bütçe Uygulaması. In A. Gedikli & S. Erdoğan (Eds.), Politik İslam Ekonomisi. Umuttepe.

 

Makaleler (SSCI, WOS, SCOPUS)

Hocaoğlu, S. M., Gürsoy Haksevenler, B. H., Baştürk, İ., Talazan, P., & Aydöner, C. (2018). Assessment of technology modification for olive oil sector through mass balance A case study for Turkey. Journal of Cleaner Production, 188, 786–795.

 

FRANSIZCA PROGRAM 

Kitap Bölümleri

Arı, A. (2018). Financial Openness, Financial Stability, and Macroeconomic Performance in Turkey: A Comparative Perspective. In A. Aysan, M. Babacan, N. Gür, & H. Karahan (Eds.), Turkish Economy - Between Middle Income Trap and High Income Status. Palgrav

Arı, A., & Cergibozan, R. (2018). Sustainable Growth in Turkey: The Role of Trade Openness, Financial Development, and Renewable Energy Use. In M. Yülek (Ed.), Industrial Policy and Sustainable Growth. Springer

Cömert Baechler, N. (2018). The Motor Of Change in Seismic Risk Management Policy in Turkey: The Multidimensional Nature of Response. In V. Petit (Ed.), Population studies and Development From Theory to Fieldwork. Springer International.

Ege, A. (2018). Kemalizm’den Erdoğan Liderliğinin Yeni Osmanlıcılığına Osmanlı Geçmişiyle Kurulan İlişkide Medeniyet Olgusu. In T. Erdoğan, Y. Atayeter, & S. Yıldız (Eds.), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar. Gece Kitaplığı.

Ege, A. (2018). Identities and the West in Özal’s Foreign Policy in the Post-Cold War: Examples of Kurdish Identity and the Turkic Republics. In Ö Küçüksolak & A. Yıldız (Eds.), Current Debates in International Relations and Law. IJOPEC Publication.

Ege, A. (2018). Islam and the Middle Eastern Affairs from An Huntingtonian Perspective: ”Clash of” or ”Clash within” Civilizations?. In R. Dorczac, R. Lenart-Gansiniec, & M. İçbay (Eds.), Research and Development in Social Sciences. Jagiellonian University Institute of Public Affairs.

Gençkaya, Ö. (2018). Financing Political Parties and Electoral Campaigns in Turkey. In S. Sayarı, P. Ayan, & Ö Demirkol (Eds.), Party Politics in Turkey, A Comparative Perspective. Routledge.

Özdemirkıran, M. (2018). Kavramlar ve Kuramlarla İlk Temas: Uluslararası İlişkilere Giriş Derslerinde Yaklaşım ve Yöntemler. In E. Canan-Sokullu (Ed.), Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitimi Yeni Yaklaşımlar, Yeni Yöntemler. İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

Makaleler (SSCI, WOS, SCOPUS)

Ari, A., & Cergibozan, R. (2018). Currency crises in Turkey: An empirical assessment. Research in International Business and Finance46, 281-293.

Gençkaya, O. F. (2018). The Grand National Assembly of Turkey: A Decline in Legislative Capacity. PS: Political Science & Politics51(2), 0-0. Production, 188, 786–795.


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 23.11.2021 13:57:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM