Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

2018 YILINA AİT AKADEMİK YAYINLAR

Kitaplar

Gözen, R. (2018). Uluslararası Güvenlik Siyaset Politika Yeni Durumlar. İstanbul: Eksi Kitaplar.

Gözen, R. (2018). Amerikan Dış Politikası. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF.

Ihlamur-Öner, S. G., & Şirin-Öner, N. A. (2018). Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar Tartışmalar. İstanbul: İletişim.

Şirin-Öner, N. A., & Ihlamur-Öner, S. G. (2018). Uluslararası İlişkilerde Göç: Olgular, Aktörler ve Politikalar. İstanbul: Der Yayınları.

Mert Uzuner, Z. (2018). Role of Image in Greek Turkish Relations. Berlin: Peter Lang.

 

Kitap Bölümleri

Gözen, R. (2018). AK Parti Döneminde Dış Politika II: Meşruiyet-İktidar/Güç-Hegemonya-Emperyalism Korelasyonu. In A. Çaylak & S. Avcu (Eds.), Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Dış Politikası. Savaş Yayınları.

Gözen, R. (2018). 1990’larda Türkiye Siyaseti: Uluslararası Türbülansta Pozisyon Arayışı. In A. Çaylak & S. Avcu (Eds.), Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Dış Politikası. Savaş Yayınları.

Gözen, R. (2018). ABD Dış Politika Karar Alma Sistemi. In R. Gözen (Ed.), Amerikan Dış Politikası. Anadolu Üniversitesi AÖF.

Gözen, R. (2018). Türkiye’nin Ortadoğu Politikası Temelinde AK Parti ve Suriye. In A. Çaylak & S. Avcu (Eds.), Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Dış Politikası. Savaş Yayınları.

Gözen, R. (2018). Uluslararası Sistemde Amerika Birleşik Devletleri. In R. Gözen (Ed.), Amerikan Dış Politikası. Anadolu Üniversitesi AÖF.

Gözen, R. (2018). ABD Dış Politikası Yaklaşımları. In R. Gözen (Ed.), Amerikan Dış Politikası. Anadolu Üniversitesi AÖF.

Gözen, R. (2018). NATO: İttihattan İhtilafa ‘Dönüşen İttifak. In Ş Çalış & E. Özlük (Eds.), Küresel İlişkiler Çağında Uluslararası Örgütler. Çizgi Yayınları.

Gözen, R. (2018). ABD Dış Politikasının Toplumsal Boyutu. In R. Gözen (Ed.), Amerikan Dış Politikası. Anadolu Üniversitesi AÖF.

Ihlamur Öner, S. (2018). Zorunlu Göç Çalışmalarında Kavramsal Tartışmalar ve Disiplinler Arası Diyalog. In A. Şirin Öner & S. Ihlamur Öner (Eds.), Uluslararası İlişkilerde Göç: Olgular, Aktörler ve Politikalar. Der Yayınları.

Ihlamur Öner, S. (2018). Küresel Bir Göç Rejimine Doğru?. In S. Ihlamur Öner & A. Şirin Öner (Eds.), Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar Tartışmalar. İletişim.

Ihlamur Öner, S. (2018). Suriyeli Çocukların Eğitim Hakkı ve Eğitime Erişimi. In B. Kartal & U. Manço (Eds.), Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği. Transnational Press London.

Ihlamur Öner, S. (2018). Göçün Kadınlaşması ve Sosyal Refah Rejiiminin Dönüşümü: İtalya Örneği. In S. Ihlamur Öner & A. Şirin Öner (Eds.), Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar Tartışmalar. İletişim.

Ihlamur Öner, S. (2018). Yöntemsel Milliyetçilik Bağlamında İnsan Hareketliliği ve Uluslararası İlişkiler. In A. Şirin Öner & S. Ihlamur Öner (Eds.), Uluslararası İlişkilerde Göç: Olgular, Aktörler ve Politikalar. Der Yayınları.

Mazlum, İ. (2018). ISIS as an Actor Controlling Water Resources in Syria and Iraq. In Z. Özden Oktav, E. Parlar Dal, & A. Kurşun (Eds.), Violent Non-State Actors and the Syrian Civil War: The ISIS and YPG Cases. Springer.

Mazlum, İ. (2018). Kalkınma ve Çevre Sorunları Bağlamında Göç. In A. Şirin Öner & S. Ihlamur Öner (Eds.), Uluslararası İlişkilerde Göç: Olgular, Aktörler ve Politikalar. Der Yayınları.

Sever, A. (2018). Globalism, Regionalism and the Middle East. In Y. Stivachtis (Ed.), Conflict and Diplomacy in the Middle East. E-International Relations Publishing.

Üşenmez, Ö. (2018). ABD Hegemonyası ve Çin’in Karşıt Potansiyeli Üzerine. In A. Al & M. Balcı (Eds.), Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar 2. Savaş Yayınevi.


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 23.11.2021 13:57:36 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM