Yerel Yönetimler

2018 YILINA AİT AKADEMİK YAYINLAR

Kitaplar

Can, A., & Budak, F. (2018). Kurucu Şehirler Bursa ve Floransa. İstanbul: Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları.

Savaşkan, O., & Ertan, M. (2018). Türkiye’nin büyük dönüşümü, Ayşe Buğra’ya Armağan. İstanbul: İletişim.

 

Kitap Bölümleri

Akpınar, A (2018). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimlerin Yerel Paydaşlarla İş Birliği Stratejileri. In H. Ateş, M. Çöpoğlu, & M. Bıyıkoğlu (Eds.), Yeni Sistemde Yerel Yönetimler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği. Savaş.

Akpınar, A. (2018). Düzce İli Yerel Halkının Göçmenlere Yönelik Algısı. In H. Ateş & T. Ovalı (Eds.), Göçmenler, Yerel Halk ve Paydaşlar Gözüyle Göç Yönetimi: Düzce Örneği. Nobel Akademik Yayıncılık.

Ateş, H., & Akpınar, A. (2018). Dijital Çağda Kamu Yönetiminin Başarılı Öğrenciler için Çekim Noktası Olma Konusundaki Performansı. In E. Akman (Ed.), Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent. Detay.

Can, A. (2018). 14. ve 16. Yüzyıllar Evresinde Bursa ve Floransa Üzerinden Estetik Mülâhazalar. In A. Can & F. Budak (Eds.), Kurucu Şehirler Bursa ve Floransa. Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları.

Can, A., & Budak, F. (2018). Kurucu Şehirler: Bursa ve Floransa Siyaset-Mekân-Estetik (Xıv. - Xvı. Yüzyıllar). In A. Can & F. Budak (Eds.), Kurucu Şehirler Bursa ve Floransa. Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları.

Eryiğit, B. (2018). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uhdesinde Evrilen Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Hakkında Bir Değerlendirme. In S. Batal (Ed.), Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar ve Yaklaşımlar. Gece Kitaplığı.

Eryiğit, B. (2018). Yerel Yönetimlerin Dönüşümünde Kalkınma Ajanslarının Rolü. In H. Al, M. Çöpoğlu, & M. Bıyıkoğlu (Eds.), Yeni Sistemde Yerel Yönetimler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği. Savaş.

Eryiğit, B. (2018). Türkiye’de Merkeziyetçi Devlet Kurgusuna Karşı Alternatif Bir Yerelcilik Mümkün Mü?. In S. Batal (Ed.), Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar ve Değerlendirmeler. Gece Kitaplığı.

Eryiğit, B. (2018). Ekonomik Açıdan Tersine Küreselleşme ve Yerelleşme Olguları Üzerine Bir Değerlendirme. In A. Al & M. Balcı (Eds.), Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar II. Savaş.

Eryiğit, B. (2018). Yerel Yönetimlerde Seçim, Temsil ve Meşruiyet Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri. In H. Al, M. Çöpoğlu, & M. Bıyıkoğlu (Eds.), Yeni Sistemde Yerel Yönetimler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği. Savaş.

Eryiğit, B. (2018). Kalkınma Ajanslarının Planlama Yaklaşımı Ve Bir Model Önerisi. In İ.B. Kanlı (Ed.), Güncel Kent Sorunları Üzerine Seçme Yazılar. Ekin.

Eryiğit, B., Kanlı, İ. B., & İnce, N. (2018). In Turkey, Planning of Social Policy Social Service and Social Aid in Central-Local Dilemma. In A. İnce & İ Akyüz (Eds.), Disadvantageousness, Social Work and Religion. Cambridge Scholars Publishing.

Savaşkan, O. (2018). Yerel Yönetimler ve Türkiye’de Hükümet ve İş Dünyası İlişkilerinin Değişen dinamikleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz. In O. Savaşkan & M. Ertan (Eds.), Türkiye’nin Büyük Dönüşümü, Ayşe Buğra’ya armağan. İletişim.

Çakırer Özservet, Y. (2018). Çocuğa Yerelden Bakmak ve Çocuğu Yerele Katabilmek,. In Mekânda Adalet ve Çocuk. Mekânda Adalet Derneği.

Çakırer Özservet, Y., & Küçük, H. (2018). Esenler Örneği’nde Okul Yöneticileri, Okul Aile Birlikleri ve Belediye Gözünden Suriyeli Öğrencilerin Eğitime Katılımı ve Toplumsal Uyumu. In T. Sakman, A. Yılmaz, & U. Çiçek (Eds.), Yeni Güvenlik Ekosistemi ve Ço

Özaslan Kızılboğa, R., & Erol, M. (2018). Metropoliten Alanların Kültürel Hizmetlerinde Yetkili Aktörler: İstanbul Kültür A.Ş. Örneği. In A. Özer & B. Özer (Eds.), Karmaşık Bağlamlarda Yönetim ve Siyasayı Yeniden Tahayyül Etmek. Lambert.

Özaslan Kızılboğa, R., & Çiçekçi, N. (2018). Belediyelerin Etkinliğinde İletişim Politikalarının Etkisi. In İ. B. Kanlı (Ed.), Güncel Kent Sorunları Üzerine Seçme Yazılar. Ekin.

 

Makaleler (SSCI, WOS, SCOPUS)

Dorlach, T., & Savaşkan, O. (2018). The Political Economy of Economic and Social Policy in Contemporary Turkey: An Introduction to the Special Issue. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 20(4), 311-317.


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 23.11.2021 13:58:15 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM