Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Dekanın Mesajı

 

 

Merhaba,

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kuruluşunda görev almanın onurunu ve heyecanını taşıyoruz.

Fakültemiz, Şişli Siyasal Bilimler Yüksekokulu’nun altmış yıla dayanan tarihî geçmişinden ve Hamidiye Ticaret Mektebi’nin yüz yılı aşan köklü geleneğinden beslenen iddialı bir girişim olarak akademik hayatımızdaki yerini almıştır.

İngilizce eğitim yapan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Fransızca eğitim yapan Kamu Yönetimi Bölümü olmak üzere iki bölüm ile faaliyetlerine başlayan fakültemiz bünyesinde, Türkçe eğitim yapacak olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü ve Yerel Yönetimler Bölümü'ne dair YÖK’ten onay alınmış; söz konusu bölümlerin kuruluş çalışmalarına başlanmıştır.

Anadoluhisarı Yerleşkesi’nde faaliyetlerini sürdürmekte olan fakültemiz, kurumsallaşma sürecini hızla tamamlamaktadır. Haziran ayından itibaren yılda 2 defa bülten ve 2013 yılı Mart Ayı’ndan itibaren yine yılda 2 defa hakemli bilimsel dergi yayımlamayı hedeflemekteyiz.

Ülkemizde kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve yerel yönetimler alanlarında organize edilen sempozyum ve kongrelerin aktif destekleyicisi ve çözüm ortağı olacağız.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından kurulmuş olan ve 20 bin cilt materyale sahip Şehir ve Yerel Yönetimler Kütüphanesi’ni fakülte bünyesine alarak 2013 yılında 30 bin cilt esere ulaşmayı planlamaktayız.

Fakülte bünyesinde proje grupları oluşturarak başta Avrupa Birliği, İstanbul Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK ve DPT olmak üzere, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından en etkili şekilde yararlanma düşüncesindeyiz.

Yerel yönetimler, merkezi hükümet kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör kuruluşları, meslek örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla çok yönlü işbirliği ağları geliştirme hususunda yoğun çaba harcayacağız.

Üniversite bütçesinden daha fazla pay almanın mücadelesini veren değil, yapacağı teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmalarla üniversitemize kaynak temin eden, imajını pekiştiren, topluma katma değer katan bir tavrın mücadelesini verme gayreti içinde olacağız.

Kuruluş sürecinde ve sonrasında bizlere her türlü desteği veren Millî Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Ömer Dinçer’e, rektörümüz Prof. Dr. Sayın Zafer Gül’e, rektör yardımcılarımıza, İşletme ve İktisat fakültelerinin dekanlarına, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’muzun müdürüne, genel sekreterimize, üniversitemizin ve fakültemizin akademik ve idarî personeline en kalbî şükranlarımı sunarım.

 

Recep BOZLAĞAN

Dekan

Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 25.08.2014 10:03:36 tarihinde güncellenmiştir.