Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Tarihçe

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi: 60 Yıllık Birikim

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin tarihini yaklaşık olarak 60 yıl kadar geriye götürmek mümkündür. Zira fakültenin ilk nüvesini oluşturan “Şişli Siyasal Bilimler Yüksekokulu” 1952 yılında eğitim/öğretim hayatına başlamıştır. Okul, 1979 yılından itibaren Marmara Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturan “İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi”ne katılmıştır. 1982 yılı Temmuz ayına kadar aynı isimle varlığını sürdüren akademi, bu tarihte çıkartılan 41 Sayılı Kanun ile kurulan Marmara Üniversitesi bünyesine dâhil edilmiş, ismi de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

Fakülte, toplumsal değişime uyum sağlama, akademik faaliyetleri geliştirme ve daha etkin bir yönetim yapısı oluşturma amacıyla, Bakanlar Kurulu tarafından 23 Mart 2012 tarihinde kapatılarak yerini, üç yeni fakülteye bırakmıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin yanı sıra İktisat ve İşletme fakülteleri yeni kurulan diğer akademik birimlerdir.

Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 25.08.2014 10:06:37 tarihinde güncellenmiştir.