Yerel Yönetimlerin Lisans Öğreniminde Kariyer Planlama Çalıştayı

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında organize edilen “Yerel Yönetimlerin Lisans Öğreniminde Kariyer Planlama Çalıştayı”, 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Limak Eurosia Luxury Hotel-İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yerel yönetimler alanındaki öğrenciler, akademisyenler ve uygulayıcıların geniş katılımıyla icra edilen Çalıştay, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden yetkililerin açılış konuşmalarıyla başladı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Lisans Programı öğrencilerinin bölümleriyle ilgili kısa bir video gösteriminin ardından, “Yerel Yönetimler Lisans Mezunlarının Yerel Yönetimlerde İstihdamı ve Akademik Açıdan Hukuki Statüleri” ile “Yerel Yönetimler Lisans Mezunlarının Kariyer Mesleklere Girebilmeleri İçin Alınması Gereken Tedbirler” başlıklı iki oturum gerçekleştirildi.

İkinci gün, “Yerel Yönetimlerin İnsan Kaynağı İhtiyacının Etkin Şekilde Karşılanabilmesi İçin Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretiminde Alınması Gereken Tedbirler” ve “Yerel Yönetimler Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Görüş ve Önerileri İle Uygulama” başlıklı iki oturumun ardından kapanış oturumuna geçildi. Kapanış oturumunda çalıştay boyunca yapılan değerlendirmeler akademisyen, uygulayıcı ve öğrenciler tarafından yeniden ele alındı.  

Çalıştayda ortaya çıkan görüş ve önerilerin bir rapor şeklinde hazırlanarak yerel yönetimler alalındaki ilgili paydaşlara gönderileceği ve gelişmelerin izlererek katılımcılarla paylaşılacağı ifade edildi.

HIZLI ERİŞİM