Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyasal Bilimler Dergisi

                                                              


                                                  Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi Yeni Sayısı İle Yayında.

Cilt 4, Sayı 2 (2016)

Makaleler

 

 • Emre GÜNDOĞDU
 • Köksal ÇALIŞKAN
 • Birsen Banu OKUTAN
 • Muzaffer KOÇ
 • Gülmelek DOĞANAY
 • Ülkü GÜNEY , Nahide KONAK

Cilt 4, Sayı 1 (2016) için tıklayınız.

Cilt 3, Sayı 2 (2015) için tıklayınız.

Cilt 3, Sayı 1 (2015) için tıklayınız.

Cilt 2, Sayı 2 (2014) için tıklayınız.

Cilt 2, Sayı 1 (2014) için tıklayınız.

Cilt 1, Sayı 1 (2013) için tıklayınız.


M.Ü. Siyasal Bilimler Dergisi Künyesi

 


ADI:

Siyasal Bilimler Dergisi

Siyasal Bilimler Dergisi yılda iki defa çıkan hakemli bir dergidir.

SAHİBİ:

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Adına Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN (Dekan)

 

YAYIN KURULU:

Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN

Prof. Dr. Ayşegül SEVER

Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA

Prof. Dr. Ahmet DEMİREL

Prof. Dr. Yüksel TAŞKIN

Prof. Dr. Nuray BOZBORA

Doç. Dr. Nail YILMAZ

Doç. Dr. Erbay ARIKBOĞA

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet İNSEL (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Vahit TURHAN (Beykent Üniversitesi)

Prof. Dr. Asım KARAÖMERLİOĞLU (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Aydın UĞUR (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşegül YARAMAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Bedri GENCER (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Birsen ÖRS (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Büşra ERSANLI (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemil OKTAY (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Christoph KNILL (Konstanz Üniversitesi / Almanya)

Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Deniz VARDAR (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Ernest WOLF (Kahire Amerikan Üniversitesi)

Prof. Dr. Erhan BÜYÜKAKINCI (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk SÖNMEZOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Füsun ÜSTEL(Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Haluk ALKAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail CERİTLİ (Bartın Üniversitesi)

Prof. JAMES M. CONNELLY (Hull Üniversitesi / İngiltere)

Prof. Dr. Jean MARCOU (Grenoble Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ (İstanbul Zaim Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa EKEN (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Nihal İNCİOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nuray BOZBORA (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ted HOPF (Singapur Devlet Üniversitesi / Singapur)

Prof. Dr. Ömer DEMİR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Veysel BOZKURT (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Yakup BULUT ( Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Yüksel TAŞKIN (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Dominique MALIESKY (Rennes Siyasal Çalışmalar Enstitüsü / Fransa)

Doç. Dr. Yüksel DEMİRKAYA (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. İsmet AKÇA (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Dr. Kamil ZAJACZKOWSKI (Varşova Üniversitesi / Polonya)

 

EDİTÖRLER KURULU

EDİTÖR:

Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM

EDİTÖR YARDIMCILARI:

Arş. Gör. Alihan GÖK

Arş. Gör. Koray KAPLICA

Arş. Gör. Muhammet Erdal OKUTAN

Öğr. Gör. Murat DAOUDOV 

 

Basılı ISSN: 2147-6934

Elektronik ISSN: 2147-6926

Marmara Üniversitesi Yayın No: 805

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Anadolu Hisarı Kampüsü, 34810, Beykoz, İstanbul

Telefon: (0216) 308 99 19

Faks    : (0216) 308 99 33

E-mail: siyasalbilimlerdergisi@marmara.edu.tr

 

AMAÇ VE KAPSAM:

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, “Siyasal Bilimler Dergisi” adı altında yılda 2 kez, Mart ve Eylül aylarında yayınlanmakta olan akademik bir dergidir. Dergide, yayınlanacak olan makaleler 3 ayrı hakem tarafından değerlendirilmektedir. Siyasal Bilimler Dergisi EBSCO uluslararası alan endeksi tarafından taranmaktadır. Siyasal Bilimler Dergisi ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı için gerekli başvurularını tamamlamış olup, söz konusu veritabanında taranabilmek için izleme sürecine kabul edilmiştir. Derginin temel amacı, yeni ve özgün araştırmalara dayanılarak yazılan bilimsel makaleleri yayınlayarak, siyasal bilgiler literatürüne katkıda bulunmaktır. Böylelikle, sosyal bilimcilere çalışmalarını paylaştığı akademik bir platform sağlanması da amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, dergide Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler konularında yapılan çalışmalara yer verilmektedir.

YAYIN İLKELERİ:

Makale değerlendirme ve yayınlanma süreci:

 1. Makalenin dergi sorumlu editörüne ulaşmasını takiben aynı gün içinde yazara makalenin dergi sekreteryasının eline ulaştığını bildiren bir e-posta gönderilir.
 2. Dergide yayınlanması için yollanan her makale, Dergi Yayın Kurulu'nun ilk anonim değerlendirilmesinden sonra, kurul tarafından yine anonim bir metin olarak hakemlere gönderilir.
 3. Yayın Kurulu, hakemlerin değerlendirmeleri çerçevesinde makalenin yayına kabul edilmesine, reddedilmesine ya da düzeltilmek üzere yazara geri gönderilmesine Yayın Kurulu toplantısında karar verir. Değerlendirme takvimi makalenin dergi sekreteryasının eline ulaştığı gün itibariyle başlar ve en geç 90 gün içinde makale sahibine karar konusunda geri bildirimde bulunulur.
 4. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda ikinci bir hakem incelemesi yapılmaz.
 5. Yazarın düzeltip geri yolladığı makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına Yayın Kurulu karar verir. Hakemler tarafından düzeltme yapılması için geri gönderilen makalelerin, düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç 30 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.
 1. Makaleyle birlikte, yazarın (ya da yazarların) adını, ünvanını, çalıştığı kurumu ve iletişim bilgilerini (açık adres, iş-cep telefonu numarası, faks numarası, e-posta adresi) de yollamaları gerekmektedir.
 2. Yayınlanması kabul edilen makalelerin tüm yayın haklarına elektronik ortam da dâhil olmak üzere, Marmara Üniversitesi sahip olur. Yazarlar telif haklarını üniversiteye devretmiş sayılırlar.

MAKALE GÖNDERİ ADRESİ:

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyasal Bilimler Dergisi

Anadolu Hisarı Kampüsü, 34810-Beykoz/İstanbul

E-posta: siyasalbilimlerdergisi@marmara.edu.tr

Siyasal Bilimler Dergisi, Marmara Üniversitesi Açık Dergi Sistemini kullanmakta olup, makale göndermek isteyen yazarlar makale önerilerini aşağıda internet adresi bulunan Açık Dergi Sisteminde bir hesap açarak bu sistem üzerinden gönderilmelidirler. Açık Dergi Sistemi sayesinde yazarlar, makale önerilerinin değerlendirme süreçlerini aşama aşama takip edebileceklerdir.

http://e-dergi.marmara.edu.tr/marusbd/login

ÖZET:

Makale başlığı ve yazar adından 300 kelimeyi aşmayacak şekilde bir makale özeti bulunmalıdır. Bu özette, makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde amaç, yöntem, bulgular ve sonuçları anlatılmalıdır. Özet metninin hemen altında makaleye ilişkin anahtar kelimeler yer almalıdır.

YAYIN DİLİ:

Dergiye Türkçe, İngilizce ve Fransızca olmak üzere üç farklı dilde makale kabul edilmektedir.

YAZIM KURALLARI:

Makale biçimi: Makale uzunluğu asgari 7 500 kelime, tercihen 70 000 vuruş (boşluklar dâhil) - sayfa başına yaklaşık 3 450 karakter, 20 sayfa - civarında olmalıdır.

Yazı karakteri: Makaleler Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 1 satır aralıklı olarak ve kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

Başlık: Başlık 12 punto kullanılarak, bold karakterlerle ve sayfa ortalanarak yazılmalıdır.

Yazar Bilgileri: İlk sayfanın sonuna, eğer dipnot bulunuyorsa birinci dipnotun öncesine, yazarın ünvanı, kurumu (*) işaretinin ardına dipnot şeklinde yazılmalıdır.

Referanslar ve Kaynakça: 

Dipnotlar: Dipnotlar, ilgili sayfanın sonuna sıralı numaralar hâlinde eklenmelidir. Dipnotlar 10 punto kullanılarak, 1 satır aralıklı olarak ve kenara yaslanmış şekilde yazılmalıdır.

Referanslar: Referanslar Harvard Sistemi çerçevesinde parantez içerisinde metnin içinde ilgili bölümün olabilecek en yakın yerinde yazar soyadı ve makale/kitap yılı olarak aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılır:

Konu.……….. çerçevesinde değerlendirilebilir (Keyder, 1989).……………............................

Öniş’in (2005) iddiasına göre…………………………………………………………………

alıntılar ise yazar soyadı, makale/kitap yılı ve sayfa numarası olarak yazılır – e.g. (Keyman, 2005:111) ya da (della Porta, 2010:195-205).

Bir yazarın birden fazla eseri kullanıldığında (Göle, 2002; 2010);

Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri kullanıldığında (Tarrow, 1997a; 1997b);

Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri sayfa numarası verilerek kullanıldığında: (Smith, 2002a:195; Smith, 2002b:80);

Birden fazla yazarın çalışması referans olarak verildiğinde yıla göre sıralanılır: (Tarrow, 1998; della Porta; 2002; Smith, 2010) (not: aynı yılda yayınlanmış, ikiden fazla çalışma kullanıldığında alfabetik sıralanır).

Kaynakça: 

Kullanılan kaynakların bilgileri, metnin sonunda yazarların soyadı sırasına göre alfabetik olarak düzenlenen kaynakça bölümünde sıralanmalıdır. Aynı yazarın birden fazla eseri kullanıldığında, yazarın (yazarların) çalışmaları kronolojik olarak eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır. Kitap ve dergi isimleri italik harfler kullanılarak yazılmalıdır. Kaynakçada yer verilen çalışmaların birden fazla yazarı var ise, her birinin soyadı ve ad bilgisine yer verilmelidir. Kaynak gösterirken sırasıyla aşağıdaki referans modelleri kullanılmalıdır.

Dergi Makaleleri İçin:

Karpat, K. H. (1972) “The Transformation of the Ottoman State, 1789-1908”, International Journal of Middle East Studies, 3 (July): 243-281.

Derleme Kitaplarda Bulunan Makaleler İçin:

Tilly, C. (1986) “Action collective et mobilisation individuelle”, dans P. Birnbaum et J. Leca (sous la dir. de), Sur l’individualisme, Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 213-237.

 

Mardin Ş. (2002) “Adlarla Oyunlar”, içinde D. Kandiyoti ve A. Saktanber (der.), Kültür Fragmanları. Türkiye’de Gündelik Hayat, İstanbul: Metis, 127-140.

 

Kentel F. (2011) “Nationalist Reconstructions in the light of Disappearing Borders”, in M. Casier and J. Jongerden (eds.), Nationalisms and Politics in Turkey. Political Islam, Kemalism and the Kurdish Issue, New York: Routledge, 48-64.

Kitap İçin:

Pettit, P. (1997) Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford: Oxford University Press.

       Birden Fazla Yazarlı Çalışmalar İçin:

      Kirişçi, K. (2012) “Turkey’s New Draft Law on Asylum: What to Make of It?” in Pacaci   Elitok H. S. and T. Straubhaar, Turkey, Migration and the EU: Potentials, Challenges and Opportunities,  Hamburg: Hamburg University Press, 63-85.

     Güney, A., A. Tekin (2016) The Europeanization of Turkish Public Policy: A Scorecard, New York: Routledge.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kenar Boşlukları      : Alt, Üst, Sağ, Sol: 2 cm

Cilt payı:                    : Cilt payı: 0,5 cm     Cilt payı yeri: Sol

Kağıt Boyutu            : Özel boyut;     Genişlik: 18 cm      Yükseklik: 22 cm

Düzen                        : Tek ve çift sayfalarda farklı

                                    Üstbilgi: 1,2 cm Altbilgi: 1,2 cm


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 30.03.2017 11:18:02 tarihinde güncellenmiştir.