Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

International Journal of Political Science and Urban Studies

International Journal of Political Science and Urban Studies, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin hakemli akademik yayınıdır. Altı ayda bir yayınlanır. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarlarına aittir. Yayın Kurulu tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmaksızın gerekli yazım ve cümle değişikliklerini yapma hakkını saklı tutar. Internatıonal Journal of Political Science and Urban Studies dergisi ULRICH Global Serials Directory, EBSCO uluslararası alan endeksi ve ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilimler Dergisi 2013 yılında, siyasal bilimler alanında yapılan araştırma ve çalışmalara, bilimin evrensel kriter ve etik kurallarına bağlı olarak yer açan yeni bir kaynak olmak amacıyla yayın hayatına başladı. Dergimiz yayın hayatına International Journal of Political Science and Urban Studies olarak devam etmektedir. Siyasal Bilimler Dergisi Mart 2018 sayısıyla beşinci yılına ayak bastı ve bu yıla 11 basılı sayıda toplam 99 makale yayınlayarak, yüzü aşkın hakem ve yazarlar arasında iletişim kurarak; TÜBİTAK, EBSCO, Ulrich’s gibi belli başlı ulusal ve uluslararası endekslerde taranarak giriyor.

2017 - Eylül

2017 -  Özel Sayı

2017 – Mart

2016 – Eylül

2016 – Mart

2015 – Eylül

2015 – Mart

2014 – Eylül

2014 – Mart

2013 – Eylül

 

Çalışma önerisi gönderecek yazarların dikkatine!

 1 – International Journal of Political Science and Urban Studies ( eski adıyla Siyasal Bilimler Dergisi ), ulusal (TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı) ve uluslararası (EBSCO, ULRICH) alan endekslerinde taranmaktadır.


2 -  Makale başlığı ve yazar adının ardından en az 300 kelime olacak şekilde bir makale özeti bulunmalıdır. Bu özette, makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde amaç, yöntem, bulgular ve sonuçları anlatılmalıdır. Özet metninin hemen altında makaleye ilişkin anahtar kelimeler yer almalıdır.

 

2. Makalenin yazıldığı dil dışında İngilizce, Fransızca veya Türkçe dilinde yazılmış makale özeti ve anahtar kelimeler eklenmelidir.

 

3. İlk sayfanın sonuna, eğer dipnot bulunuyorsa birinci dipnotun öncesine, yazarın ünvanı, kurumu ve kurumsal elektronik posta adresi (*) işaretinin ardına dipnot şeklinde yazılmalıdır.

 

4. Makale uzunluğu asgari 7 500 kelime, tercihen 70 000 vuruş (boşluklar dâhil)- sayfa başına yaklaşık 3 450 karakter, 20 sayfa- civarında olmalıdır.

 

5. Makaleler Microsoft Word formatında Times New Roman karakterinde, 1 satır aralıklı olarak ve kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

 

6 - Temel şekil şartlarına uygun hale getirilmiş çalışmayı biri anonimleştirilmiş olmak üzere iki dosya halinde ipsus@marmara.edu.tr adresine gönderilmelidir.

 

7 - Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları gerekmektedir. Hakemlerin geribildirimleri doğrultusunda yapılan değişiklikleri ayrıca metin içinde işaretlemeleri ve içerikle ilgili yapılan genel yorumlamalar için de kendi cevap ve değerlendirmelerini eklemeleri sürecin verimliği ve hızı için önemlidir.


8 - Çalışma şekil şartları ve referans formatı ile ilgili ayrıntılı bilgileri mail yoluyla alabilirsiniz.


 

Elektronik ISSN: 2630-6263

Sahibi:

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Adına Prof. Dr. Nail YILMAZ

Baş Editör:

Prof. Dr. Nuray Bozbora

Yönetici Editör:

Doç. Dr. Zuhal Mert Uzuner

Editör Yardımcıları:

Arş. Gör. Nilay Ökten

Arş. Gör. Oğuz Dorken

Arş. Gör. Ferit Belder

Dr. Öğr. Üyesi Osman Savaşkan 

Yayın Kurulu:

Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN

Prof. Dr. Nuray BOZBORA

Prof. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM

Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA

Prof. Dr. Bülent BALİ

Doç. Dr. Aynur ATMACA-CAN


Bilim Kurulu

 

Prof. Dr. Ahmet DEMİREL ( Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye )

Prof. Dr. Ayşegül SEVER ( Marmara Üniversitesi, Türkiye )

Prof. Dr. Birsen HEKİMOĞLU ( İstanbul Üniversitesi, Türkiye )

Prof. Dr. Christoph KNILL (Ludwig-Maximillans Üniversitesi / Almanya)   

Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Ernest WOLF-GAZO (Kahire Amerikan Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk SÖNMEZOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. James M. CONNELLY (Hull Üniversitesi / İngiltere)

Prof. Dr. Lubomir KOPECEK ( Masaryk Üniversitesi , Çek Cumhuriyeti )

Prof. Dr. Miro HACEK ( Ljubljana Üniversitesi, Slovenya )

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Saadet Gülden Ayman ( İstanbul Üniversitesi, Türkiye )

Prof. Dr. Yeşeren Eliçin (Galatasaray Üniversitesi, Türkiye )

Doç.Dr. Dimitris TSAROUHAS ( Bilkent Üniversitesi, Türkiye )

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem AKSU ÇAM (Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye )

Dr. Kâmil ZAJACZKOWSKI (Varşova Üniversitesi / Polonya)

Dr. Klevis KOLASİ ( Ankara Üniversitesi, Türkiye )

Öğr.Gör.Dr. Dragos C MATEESCU ( İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye )

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Anadoluhisarı Kampüsü, 34810, Beykoz, İstanbul

Telefon: (0216) 308 99 19

Faks    : (0216) 308 99 33

E-mail: siyasalbilimlerdergisi@marmara.edu.tr

Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 11.12.2018 09:04:49 tarihinde güncellenmiştir.