Kurumsal Kimliğimiz

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Misyon, Vizyon ve Değerleri

Misyonumuz

Bilimin ışığında; sorgulayan, araştıran, üreten, ürettiklerini insanlığın yararına sunan bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Özgürlükçü, etik değerlere saygılı, eğitim ve araştırmada öncü bir fakülte olmaktır. 

Kurumsal Değerlerimiz

 • Özgür düşünce
 • Çoğulculuk
 • Evrensellik
 • Adalet
 • Şeffaflık
 • Özgünlük
 • Mükemmellik

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Kurumsal Kimliği

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin otuz yıl sonra yeniden kurulması, fakültenin kurumsal kimliğinin, günün şartlarına uygun olarak tanımlanmasını gerektirmiştir. Yaklaşık iki ay süren yoğun bir çalışma sonrasında hazırlanan kurumsal kimlik, “üniversite” kavramının dayandığı “düşünce hürriyeti” ve “her türlü ayrımcılığa karşı duruş” fikirlerine dayanmaktadır. Bunların yanı sıra, akademik düşüncenin referans kaynağı olan evrensel değerler ve dinamizm, Marmara Üniversitesi’nin köklü geçmişi, gelenekleri ve kurumsal kimliği de dikkate alınan diğer unsurlardır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi için, bir yandan Şişli Siyasal Bilimler Yüksekokulu’nun altmış yılı aşan tarihî geçmişinden ve Hamidiye Ticaret Mektebi’nin yüz yılı aşan köklü geleneğinden beslenen değerlere sahip çıkan, diğer yandan da çağın ruhuna ve beklentilerine uygun bir logo tasarlanmıştır.

Logodaki Kavramsal Vurgular

 • Özgürlüğün ve Barışın Simgesi Yunuslara Yer Verilmesi: Logodaki iki figür, yunusları simgeleyen soyut tasarımlardır. Yunus, dünya kültürlerinde özgürlüğün ve barışın ifadesi olmuş, simgesel canlılardır. Yunuslardan biri denizden çıkmakta, diğeri ise denize dalış yapmaktadır. Denizden çıkan yunus, “bilimsel gerçekliğe ulaşma” azmini simgelerken, denize dalış yapan yunus ise “bilimsel merakı ve sorgulayıcılığı” simgelemektedir.
 • Marmara Üniversitesi’nin İki Kıtada Akademik Faaliyet Gösteren Bir Üniversite Olmasının Vurgulanması: Logodaki iki adet yunus figürü aynı zamanda Asya ve Avrupa kıtalarını ve Marmara Üniversitesi’nin her iki kıtada faaliyet gösteriyor olmasını simgelemektedir.
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Küresel Bakışının Vurgulanması: Yunusların bir araya gelmesiyle oluşan “küre” figürü dünyaya bir bütün olarak bakan “küresel” yaklaşıma işaret etmektedir. Söz konusu figürün ortasında beliren “s” harfi ise Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni simgelemektedir.
 • Açık ve Koyu Mavi Renklerin Kullanılması: Logoda kullanılan koyu mavi renk hem Marmara Üniversitesi’nin kurumsal kimliğindeki “Marmara mavisi”ni hem de İstanbul’a olağanüstü stratejik üstünlük sağlayan İstanbul Boğazı’nın rengini simgelemektedir. Böylece, bir taraftan Marmara Üniversitesi’nin kurumsal kimliği ile uyum sağlanmış, diğer taraftan da yerel değerlere soyut bir atıf yapılmıştır. Açık mavi renk ise gökyüzünün berraklığını ve bilimin sonsuzluğunu simgelemektedir.

Logodaki Biçimsel Vurgular

 • Sadelik
 • Berraklık
 • Akılda kalıcılık
 • Çağdaş çizgiler
 • Yumuşak hatlara sahip font
 • Marmara Üniversitesi’nin kurumsal kimliğine uyum

 

Türkçe Logo:

       

 

Türkçe Logo (Üniversite Başlıksız):

         

 

İngilizce Logo:

         

 

İngilizce Logo (Üniversite Başlıksız Büyük Font):

         

 

İngilizce Logo (Üniversite Başlıksız Küçük Font):

         

 

Fransızca Logo:

             

 

Fransızca Logo (Üniversite Başlıksız Büyük Font):

             

 

Fransızca Logo (Üniversite Başlıksız Küçük Font):

             

 

Siyasal Bilgiler Fakültesi logosunun vektörel formatlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Türkçe Format           İngilizce Format            Fransızca Format

 

Fakültemiz Kurumsal Kimlik Materyalleri İçin Tıklayınız


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 17.03.2020 11:12:38 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM