Akademik Danışmanlıklar

Ders Seçimi ve Kayıt Danışmanlığı

Ders Seçimi ve Kayıt Danışmanları öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçimlik dersler; devam ettiği programdaki başarı durumu yanında derslerin program içindeki dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınarak danışmanı tarafından önerilir. Öğrenciler, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve dersler danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

Kariyer Planlama Danışmanlığı

Kariyer Planlama Danışmanları öğrencilere öğrencilik hayatı süresinde ve mezuniyet sonrasındaki kariyer planlama ve geliştirmeyle ilgili bilgi verir ve yönlendirmelerde bulunur. Doğru kariyer planlaması kişinin bilgi, beceri ve deneyimlerini işleyerek çalışma hayatına hazır hale gelmesini amaçlar. Üniversite hayatında kişiye uygun yönlendirmelerle beslenmiş etkin bir kariyer planlaması öğrencinin kişisel özelliklerine uygun kariyer yoluna girmesine yardımcı olmakla beraber kendi potansiyeli olan alanları da keşfetmesini sağlar. Öğrencilerin kariyerlerinde lider rolü üstlenebilmeleri için kendilerini, meslekleri ve iş dünyasını tanımaları gerekir. Kariyer Planlama Danışmanları bu tanıma aşamasında öğrencilere gerekli araçları tanıtarak ve gerekli yönlendirmeleri yaparak yol gösterirler.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (% 30 İngilizce Programı) (Fransızca Programı)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (% 30 İngilizce)

Yerel Yönetimler


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 30.07.2021 19:23:30 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM