Genel Bilgiler

Siyasal Bilgiler Fakültesi, üniversitemizde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ismiyle faaliyet gösteren fakültenin kapatılarak yerine kurulmuş olan üç yeni fakülteden birisidir.

Fakülte bünyesinde İngilizce eğitim yapan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Fransızca eğitim yapan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü oldukça köklü bölümler olup, yaklaşık 30 yıllık geçmişe sahiptirler. 2012 yılında, YÖK Genel Kurulunda kabul edilen kararla birlikte söz konusu bölümlerin Türkçe eğitim yapacak olanları da kurulmuş olup, bölüm sayısı dörde yükselmiştir. 2013 yılı YÖK Genel Kurul kararıyla Yerel Yönetimler Bölümü’nün de kurulmuş, 2019 yılında ise Fransızca ve %30 İngilizce eğitim yapan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri birleştirilmiştir. Üç farklı dilde eğitim yapan dört bölümüyle Fakültemizin kurumsallaşması hızlı bir şekilde sürmektedir.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin 21 Profesör, 19 Doçent, 18 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 23 adet de Araştırma Görevlisi’nden oluşan 83 akademik personelle yürütüldüğü fakültede, nitelikli mezunlar yetiştirilmektedir. İngilizce eğitim yapan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde 846; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Fransızca programında 385, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü %30 İngilizce programında 310, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 345, Yerel Yönetimler Bölümü'nde ise 311 öğrenci bulunmaktadır. Bu sayıya ek olarak fakülte ile ilişkili olarak faaliyet gösteren 5 adet bilim dalında; 465’i yüksek lisans, 151’i de doktora olmak üzere 616 lisansüstü öğrenci eğitim görmektedir. Söz konusu öğrencilerle birlikte toplam öğrenci sayısı 2.813’e ulaşmıştır. Fakültemiz ile yakın iş birliği ve koordinasyon içinde faaliyet gösteren iki tane de araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Bunlar; Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir. Yeni kurulmuş olmakla birlikte etkin bir çalışma içerisine giren fakültemizin yılda iki defa çıkardığı “Siyasal Bülteni” adında bir süreli yayını ile yine yılda iki defa Türkçe, İngilizce ve Fransızca bilimsel makalelerin yayınlandığı “Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi” adı altında başka bir süreli yayını bulunmaktadır. Son üç yılda yaklaşık 120 öğrenci, değişim programı çerçevesinde, fakültemize gelmiş veya anlaşmalı üniversitelerde öğrenim hareketliliğine katılmıştır. Fakültemizde dokuz adet öğrenci kulübü faaliyet göstermektedir.


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 25.01.2023 09:40:53 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM