Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2018 YILINA AİT AKADEMİK YAYINLAR

Kitaplar

Bayram, A. K., & Okutan, M. E. (2019). Siyasî Düşünce Tarihi: Platon’dan Pinker’a. İstanbul: Adres Yayınları.

Demirkaya, Y. (2018). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Kamu Yönetiminde Değişimi. İstanbul: Hiper Yayın.

Kanlı, İ. B. (2018). Güncel Kent Sorunları Üzerine Seçme Yazılar. İstanbul: Ekin.

Koç, M. (2018). İş Hukukunda İdari Para Cezaları. İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları.


Kitap Bölümleri

Aykaç, M., Gümüş, İ, & Koç, M. (2018). İslam Toplumunda Sosyal Refah: Aktörler ve Politikalar. In İ Eroğlu S. Kekevi & Y. Temür (Eds.), İslami Düşünce Ekseninde İktisadi Mali Politik Meseleler. Ekin.

Bayram, A. K. (2018). Re-reading the Relation Between Islam and Democracy in a Critical Way: The Hermeneutical Alternative. In A. Salman & M. Adıl (Eds.), Democratic Transitions in the Muslim World. MPH.

Demirkaya, Y. (2018). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Kamu Yönetimi’nde Yeni Aktörler. In Y. Demirkaya (Ed.), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Kamu Yönetiminde Değişim. Hiper Yayın.

Eryiğit, B., Kanlı, İ. B., & İnce, N. (2018). In Turkey, Planning of Social Policy Social Service and Social Aid in Central-Local Dilemma. In A. İnce & i Akyüz (Eds.), Disadvantageousness, Social Work and Religion. Cambridge Scholars Publishing.

İnce, N. (2018). Hukuki Olay Hukuki Fiil Hukuki İşlem. In H. Eryıldız (Ed.), Hukukun Temel Kaynakları. Atatürk Üniversitesi Yayınları.

İnce, N. (2018). Uluslararası Metin ve Bildirilerde Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü. In A. Al & M. Balcı (Eds.), Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar 2. Savaş.

İnce, N. (2018). Hâkim Tarafından Evlilik Sözleşmelerinin İçeriksel Denetimi. In L. Aydemir (Ed.), İnsan Bilimleri Araştırmaları. Dora Yayınevi.

Kanlı, İ. B., & Kaplan, B. (2018). Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Resmî Belgeler Üzerinden Türkiye’nin Çevre Politikasının Analizi. In A. Al & M. Balcı (Eds.), Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar 2. Savaş.

Kanlı, İ. B., & Kaplan, B. (2018). Türkiye’de Nükleer Enerji Yatırımlarındaki Ekonomi-Ekoloji Paradoksuna Analitik Bir Bakış. In İ. B. Kanlı (Ed.), Güncel Kent Sorunları Üzerine Seçme Yazılar. Ekin.

Kanlı, İ. B., & Kaplan, B. (2018). The Strategic Importance of Environmental Security in Achieving Sustainable Urban Safety/Şehirlerin Güvenliğinin Sürdürülebilir Kılınmasında Çevresel Güvenliğin Stratejik Önemi. In S. Akar & D. Şenbel (Eds.), Current Deb

Kanlı, İ.B. (2018). Can Co-Operatives Play a Strategic Role in Achieving Sustainable Development in a Social Cell? In B. Yenihan, D. Sarıipek, & G. Cerev (Eds.), A Critical Review of Social Sciences: Theory and Practice. Frontpage.

Keskin, B., & Koç, M. (2018). Suudi Arabistan Krallığı’nda Sosyal Politika Uygulamaları. In M. Evsile, İ Serbestoğlu, & T. Öcan (Eds.), Current Academic Studies in Social Sciences. Gece Kitaplığı.

Koç, M., Aslan, S., & Koçal, A. (2018). Bir Erken Kamu Bütçesi Deneyi Olarak Beyt’ül Mal: İslam Ekonomisi Bağlamında Medine Devleti’nde Bütçe Uygulaması. In A. Gedikli & S. Erdoğan (Eds.), Politik İslam Ekonomisi. Umuttepe.


Makaleler (SSCI, WOS, SCOPUS)

Hocaoğlu, S. M., Gürsoy Haksevenler, B. H., Baştürk, İ., Talazan, P., & Aydöner, C. (2018). Assessment of technology modification for olive oil sector through mass balance A case study for Turkey. Journal of Cleaner Production, 188, 786–795.


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 05.03.2019 12:41:42 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM