Araştırma Merkezleri

Fakültemiz ile yakın iş birliği ve koordinasyon içinde faaliyet gösteren iki adet araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Bunlar; Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir.

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (MURCIR), uluslararası ilişkiler alanındaki güncel gelişmeler ve tematik çalışmalar hakkında akademik ve entelektüel bir forum oluşturmak amacıyla, İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri tarafından 1994 yılında kurulmuştur. Merkez’in temel amaçları, araştırma konularında ulusal ve uluslararası akademik kurumlar ve ağlarla işbirliği yapmak; konferanslar, sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlemek; yayın faaliyetleri yürütmek ve bu faaliyetleri desteklemek; Türkiye’deki kamu ve özel sektör kuruluşlarına projeler hazırlamak; ve güncel konular hakkında tartışma platformları oluşturarak genç ve tecrübeli akademisyenlere araştırma olanakları sağlamaktır.

Merkezle ilgili detaylı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (KEYEM) yürüttüğü kenti ilgilendiren sosyal, siyasal, yönetsel, mekânsal ve ekonomik kapsamlı çalışmalarına paralel olarak, yereldeki yönetimi ilgilendiren eğitsel, yönetsel, mali, hukuki ve sosyal projelere ve şehir planlama faaliyetlerine danışmanlık ve raporlama hizmetleri sunmaktadır. Merkez, farklı disiplinlerden gelen geniş bir yönetici ve araştırmacı kadrosuna sahiptir.

Araştırma Merkezi ile ilgili detaylı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 30.04.2020 14:24:30 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM