Uluslararası İlişkiler

2018 YILINA AİT AKADEMİK YAYINLAR

Kitap

Balcı, M., & Al, A. (2018). Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar 2. İstanbul: Savaş Yayınevi.

Balcı, M., & Al, A. (2018). Current Issues in International Relations I. İstanbul: Yeditepe Yayınları.

Balcı, M., & Al, A. (2019). Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar I. İstanbul: Academia Yayınevi.

Dal, E. P. (2018). Middle Powers in Global Governance: The Rise of Turkey. New York: Palgrave Macmillan.

 

Kitap Bölümleri

Al, A., & Al, D. (2018). Politik Risk Yönetiminin Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirilmesi. In A. Al & M. Balcı (Eds.), Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar I. Academia.

Al, A., & Katıtaş, G. (2018). Geoeconomic Struggles in the Eastern Mediterranean Region. In Turkish Republic of Northern Cyprus. Flesh.

Al, A., & Uğur, G. (2018). Küresel Enerji Denkleminde Türkiye’nin Rolü: Türk Akımı ve TANAP Analizi. In A. Al & M. Balcı (Eds.), Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar 2. Savaş.

Balcı, M. (2018). İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’nin Yunanistan’a Yaptığı Yardımlar. In Ö Küçüksolak & A. Yıldız (Eds.), Current Debates in International Relations Law. IJOPEC Publication.

Balcı, M. (2018). Analysis of the Ethnic Conflict In Cyprus During the Rule of Democrat Party. In H. Arıdemir (Ed.), Turkish Republic of Northern Cyprus (Studies on Politics and Economics). Flesh Publishing.

Balcı, M. (2018). İngiliz Başbakan Gladstone’un Osmanlı Karşıtı Siyasetinin İngiliz Dış Politikasına Yansıması. In M. Erler & A. Duymaz (Eds.), Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar. Gece Kitaplığı.

Balcı, M. (2018). Ege Denizi’nde Hâkimiyet Mücadelesi: Kardak Kayalık Krizi. In A. Al & M. Balcı (Eds.), Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar I. Academia.

Balcı, M., & Büyükdağ, A. (2018). Middle East Oil and The US Hegemony. In A. Al & M. Balcı (Eds.), Current Issues in International Relations I. Yeditepe.

Balcı, M., & Büyükdoğan, A. (2018). Americas Middle East Oil Policies Until The 1979 Crisis. In A. Oğuz (Ed.), Global and Regional Studies in Terms of Economical and Social Issues-I. Al-Farabi Kazakh National University.

Balcı, M., & Deniz, E. (2018). Küreselleşmenin Getirdiği İstikrar: G7’den G-20’ye Aktörlerin İş Birliği Süreci. In A. Al & M. Balcı (Eds.), Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar I. Academia.

Balcı, M., & Göcen, E. (2018). Suriye Mülteci Krizi Bağlamında Türkiye ve Almanya’nın Sığınmacı Politikalarının İkili İlişkilere Yansıması. In D. Sarıipek, B. Yenihan, & G. Cerev (Eds.), A Critical Review of Social Sciences: Theory and Practice. Frontpage

Balcı, M., & Kaya, F. (2018). The Strategic Importance of New Silk Road In the Context of Turkish, American and Russian Foreign Policy Perspective. In A. Oğuz (Ed.), Global and Regional Studies in Terms of Economical and Social Issues-I. Al-Farabi Kazakh National University.

Balcı, M., Al, A., & Katıtaş, G. (2018). Political Economy of The Syrian Crisis and Turkey’s Political Stance Towards Syria. In A. Al & M. Balcı (Eds.), Current Issues in International Relations I. Yeditepe.

Belder, F., & Dipama, S. (2018). A Comparative Analysis of China and Turkey’s Development Aid Activities in Sub-Saharan Africa. In E. Parlar Dal (Ed.), Middle Powers in Global Governance. Palgrave.

Katıtaş, G. (2018). Neoliberal Politikalar ve Hayırseverlik. In A. Al & M. Balcı (Eds.), Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar 2. Savaş.

Katıtaş, G. (2018). Avrasya’da Rusya’nın ve Çin’in Bölgeselcilik Anlayışı. In M. Balcı & A. Al (Eds.), Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni. Marmara Üniversitesi Yayınevi.

Mehmetçik, H. (2018). Turkey and India in the Context of Foreign Aid to Africa. In E. Parlar Dal (Ed.), Middle Powers in Global Governance. Palgrave Macmillan.

Mehmetçik, H., & Kurşun, A. (2018). Making Sense of the Territorial Aspirations of ISIS: Autonomy, Representation, and Influence. In E. Parlar Dal, A. Kurşun, & Z. Özden Oktav (Eds.), Violent Non-State Actors and the Syrian Civil War. Springer Internation

Oğuz Gök, G., & Karadeniz, F. (2018). Analyzing the ”T” in MIKTA: Turkey’s Changing Middle Power Role in the UN. In E. Parlar Dal (Ed.), Middle Powers in Global Governanace. Palgrave Macmillan.

Parlar Dal, E. (2018). Profiling Middle Powers in Global Governance and the Turkish Case: An Introduction. In E. Parlar Dal (Ed.), Middle Powers in Global Governance. Palgrave Macmillan.

Parlar Dal, E., & Kurşun, A. (2018). Turkey in the UN Funding System: A Comparative Analysis with the BRICS Countries (2010–2013). In E. Parlar Dal (Ed.), Middle Powers in Global Governance. Palgrave Macmillan.

Parlar Dal, E., & Kurşun, A. (2018). Assessing Turkey’s New Global Governance Strategies: The G20 Example. In E. Parlar Dal (Ed.), Middle Powers in Global Governance. Palgrave Macmillan.

Parlar Dal, E., & Tunçaslan, N. (2018). 2000 Sonrası Afrika’da Brezilya ve Türkiye’nin İnsani Diplomasisi. In İ Ermağan (Ed.), Dünya Siyasetinde Afrika. Nobel.

Yalçınkaya, A. (2018). Türk Dış Politikasında Kafkasya. In M. Ercan (Ed.), 21. Yüzyılda Küresel ve Bölgesel Aktörler Bağlamında Türk Dış Politikası. Efe Akademi Yayınları.

Yalçınkaya, A., & Mehmetçik, H. (2018). Orta Asya Ülkelerinde Güvenlik-Refah Çelişkisi. In Trans Pasifik Ortaklığı, Asya Ülkeleri ve Türkiye. TASAM.

Yazğan, Ş. (2018). New World (Dis)Order: A Thermodynamical Approach to Rising Instability in the World System. In M. Balcı & A. Al (Eds.), Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni. Marmara Üniversitesi Yayınevi.

 

Makaleler (SSCI, WOS, SCOPUS)

Mehmetcik, H., & Belder, F. (2018). China’s role in the regional and international management of Korean conflict: an arbiter or catalyst?. Third World Quarterly, 39(12), 2255-2271.

Parlar Dal, E., & Kurşun, A. M. (2018). Turkey’s global governance strategies at the UN compared to the BRICS (2008–2014): clarifying the motivation–contribution nexus. Third World Quarterly, 39(9), 1770-1790.

Parlar Dal, E., Kurşun, A. M., & Mehmetcik, H. (2018). Decoding Turkey’s institutional accommodation in the changing international order: the UN and G20 cases. International Politics.


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 23.11.2021 13:57:56 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM