Ders Alma ve Kayıt İşlemleri

https://bys.marmara.edu.tr üzerinden ders kayıt işlemlerinizi şifre ve okul numaranızla yapabilirsiniz.

Üstten ders alabilmek için not ortalamasının en az 3.00 olması gereklidir ve en fazla üç ders alınabilir.

Öncelikle öğrencinin GANO’suna bakılır. Şayet GANO 1.80 altında ise bu durumda öğrencinin son iki dönem YANO’suna bakılır. Son iki dönem YANO’suna yaz okulu YANO’su dâhil değildir. Bu son iki dönem YANO’lardan biri 2.00 ve üzeri ise öğrenci sınamalı olmaz. 2.00 altı ise sınamalı öğrenci olur. Bu durumda olan DÖNEMLİK müfredata öğrenciler bir sonraki yarıyıldan ders ALAMAZ. Bu öğrenciler başarısız oldukları derslerin yanı sıra GANO yükseltmek amacıyla DD ve DC harfli başarı notu olan dersleri de alabilirler. Örneğin 3.yılını (6.yarıyılını) bitirmiş bir öğrenci 4.sınıfa geçerken sınamalı öğrenci statüsünde ise 4.sınıf 1.dönem derslerini alamayıp yalnızca başarısız olduğu (FF) dersleri ve dilerse DD ve DC olan derslerini alabilir. Özetle; bulunduğu sınıftan ders alınamayıp alttaki sınıflardan ders alınabilecektir.

Mezuniyet için 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.

Öğrencinin kaydını sildirdiği üniversiteden alacağı ders içerikleri ile yeni kayıt yaptırdığı fakültenin ders içeriklerinin uyuşması durumunda, Bölüm ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onay vermeleri halinde muafiyet işlemleri yapılır.

Muafiyet başvuruları ilk kayıttan itibaren en geç on gün içinde öğrenci işlerine yapılır. Başvuru esnasında transkript ve ders içeriği gereklidir.

Kayıt dondurmak isteyen öğrenci, öğrenci işlerinden kayıt dondurma formunu alıp dilekçesini dekanlığa verecektir. Fakülte Yönetim Kurulu’nun onay vermesi halinde öğrencinin kaydı dondurulur. Kayıt dondurma müracaatları dönem başlarında yapılır. Kayıt dondurduğu dönemde öğrenci harç yatırmaz ve ders kaydı yapmaz. Kaydı dondurulan öğrenci hiçbir öğrencilik hakkından faydalanamaz.

Her öğrenciye, Yönetmeliğe uygun olarak öğrencinin akademik programını izlemesini sağlamak üzere bir öğretim üyesi/görevlisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçimlik dersler; devam ettiği programdaki başarı durumu yanında derslerin program içindeki dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınarak danışmanı tarafından önerilir. Öğrenci, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve dersler danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 23.11.2021 13:49:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM