Mazeret Sınavları

İlgili mevzuat:

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni5/mu_mazeret_s_nav_yonergesi_v09.pdf

Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirir. Mazeretleri Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde birim yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirtilen ara sınavlar için belirlenmiş mazeret döneminde kullanırlar.

Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara katılamazlar. Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Mazeret sınavına girmek için sınav tarihini kapsayan istirahat içeren bir belgenin olması gerekmektedir. Muayene olduğunu veya sağlık kurumunda olduğunu gösterir belge istirahat içermediğinden Mazeret Sınavı talepleri reddedilir.


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 23.11.2021 13:49:42 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM