Öğrenci, ders eksiğini tamamlamak üzere, başarısız olduğu veya not yükseltmek amaçlı olarak başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak veya yeni ders almak için yaz okulundaki derslere kaydolabilir. Yaz okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.

Yaz okulunda, bir öğrenci toplam on krediyi aşmamak üzere en çok dört ders alabilir. Ancak, yaz okulundan ders alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile birlikte mezun olabilecek durumda olan öğrenci toplam on iki krediyi aşmamak üzere en çok dört ders alabilir.

Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için en az öğrenci sayısı 15 (on beş)'tir.

Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin yaz okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi, üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer birimden alınacak dersin denkliğinin; içerik, dil, kredi ve ders saati açısından öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ve diğer birimin birim yönetim kurulunun onayı gerekir.

Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin yaz okulunda açılmaması durumunda, farklı bir üniversitenin yaz okulundan ilgili dersleri alabilir. Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, yaz okulu akademik takvimini içeren resmî belgeyi önceden kendi birimine verir. İlgili bölüm, program veya anabilim/ana sanat dalının görüşü alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alınabilir.

Bir öğrenci azami öğrenim süresi boyunca en fazla dokuz kredilik dersi başka üniversiteden alabilir.


Bu sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından en son 23.11.2021 13:50:02 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM